ISBN: Hvorfor skal en bog have et ISBN?

Uanset hvor i verden man udgiver sin bog, skal den bære et ISBN, som hjælper med at identificere bogen på markedet. Men hvad gemmer dig…

21.12.2017 · BoD Forfattere · Generelt · Viden om

Hvad er et ISBN?

ISBN er en forkortelse for internationalt standard bognummer og er 13 cifre, som tilsammen udgør en udgivelses unikke kode og bruges til entydigt at identificere bogen, når den f.eks. bliver katalogiseret, købt i boghandlen, lånt på biblioteket eller ranket i onlinehandlens bestsellerlister.

ISBN blev udviklet fra 1965 i første omgang til brug i Storbritannien. Fra 1970 blev nummeret anerkendt som en international standard, ISO-standard. Frem til 2007 bestod ISBN af 10 cifre, men i 2007 tilpassede man bognummeret det internationale EAN-varekodesystems numre, dels for at få frisat mange flere numre og dels så det blev muligt at danne et læsbart stregkodesymbol ISBN/EAN. På den måde blev det også lettere at scanne bøger ind i handlen med en stregkodescanner.

Nummeret er unikt for en udgivelse og må derfor ikke ændres eller genbruges til andre publikationer.

I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor, som er en del af Dansk BiblioteksCenter, der har til opgave at sørge for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.

Hvad består et ISBN af?

Alle standardbognumre består af 13 cifre, der inddeles i følgende 5 grupper:

  • Præfiksnummer: de tre cifre blev tilføjet ISBN, så man kunne lave en stregkode ud af nummeret. I første omgang var det 978. Senere er 979 også kommet til for at kunne generere flere numre. 979 bruges dog ikke i Danmark endnu.
  • Landenummer: Disse to numre angiver, i hvilket land en bog er udgivet. “87” viser, at bogen er udgivet i Danmark.
  • Forlags- og titelnummer:  Disse to numre er variabel i længden, men udgør altid 7 cifre tilsammen i danske standardbognumre. Numrene viser, på hvilket forlag bogen er udkommet.
  • Kontrolcifret er en tilføjelse til det egentlige nummer. Dets funktion er at sætte edb-anlæg i stand til at afsløre fejlskrevne numre.

Hvor skal ISBN stå på min bog?

Når du udgiver din bog som forfatter med BoD, sørger vi for, at din bog bliver tildelt et ISBN, uanset om du bruger vores onlineplatform myBoD, eller om du udgiver offline med en forfatterrådgiver.

Hvis du udgiver som forlag, medbringer du et eget ISBN, som kan indtastes i myBoD.

Din bogs ISBN skal findes på bogens omslag og inde i bogens kolofon:

Omslag: Din bogs ISBN skal væres trykt på omslaget nederst på bagsiden. Ud over et ISBN genereres og påtrykkes også en stregkode, så din bog uden problemer kan læses ved kasser med stregkodescanner. På grund af ISBN-bestemmelserne er fiktive forlagsnavne for øvrigt ikke tilladt på omslaget.

Hvis BoD designer et omslag til din bog, sørger vi for at placere ISBN og stregkode på omslaget.

Laver du din bog med myBoD bliver stregkoden genereret på baggrund af det ISBN, som bliver stillet til rådighed for din bog, og du skal blot gemme den og placere den på dit omslags bagside, som vist på omslaget nedenfor. Der skal blot være lidt plads på ca. 3 x 4 cm på omslaget forneden.

Hvis du bruger easyCover, bliver stregkoden automatisk placeret på omslaget af programmet.

Inde i bogens kolofon: Udover på bogens omslag er det vigtigt, at ISBN er placeret i din bogs kolofon, som er en del af bogens titelblade. 

ISBN og stregkode placeres nederst på omslagets bagside.

ISBN placeres i bogens kolofon.

Hvornår skal min bog have et nyt ISBN?

Hvis du laver en ny udgave af din bog, skal den i nogle tilfælde have et nyt ISBN.

Du kan altid bibeholde dit oprindelige ISBN, hvis der kun er små rettelser til teksten og omslaget, eller hvis du ændrer prisen på din bog.

Hvis du derimod foretager større ændringer af bogen, skal den altid have et nyt ISBN.

Følgende ændringer kræver, at bogen får et nyt ISBN:

• Ændring af bogens titel
• Ændring af forfatternavnet
• Ændring af formatet på bogen
• Større ændringer af indholdet, som ikke blot er slåfejl.

 

Følgende ændringer kræver ikke nyt ISBN:

  • Ændring af prisen på bogen.
  • Genoptryk uden ændring af teksten.

 

 

Vi har brugt Dansk ISBN-Kontors Spørgsmål og Svar-side som kilde i denne blogartikel. Du kan også læse mere om ISBN og bestille egne ISBN via deres hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til ISBN, er du også altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Du finder mere information om bogens kolofon og ISBN i vores artikel  om bogens titelblade.