Vores mål: den mest bæredygtige bogproduktion

Hvor bæredygtigt kan man producere bøger? Her kan du læse mere om, hvad vi gør for at opnå en så bæredygtig bogproduktion som muligt.

16.07.2020 · Lisbeth Jensen Generelt

Denne artikel handler om bæredygtighed hos BoD. Vi tilpasser til stadighed vores bogproduktion, så den bliver endnu mere miljøvenlig og bæredygtig. Her kan du læse om de forskellige tiltag samt vores planer for fremtiden.

PRINT-ON-DEMAND

Med print-on-demand er det kun det antal bøger, som er bestilt, der trykkes. Det forhindrer, at der produceres for mange bøger, som hober sig op på et lager og i sidste instans må makuleres. Print-on-demand-processen, altså det, at der kun trykkes det antal bøger, som der er efterspørgsel på, er mere bæredygtig end at trykke et stort oplag. En nænsom omgang med ressourcerne er bærende i vores forretningsmodel, derfor spiller arbejdet med bæredygtighed en central rolle i hele vores virksomhed. Vi optimerer til stadighed vores produktion for at gøre den så miljøvenlig som muligt. I den proces sker vores handlinger altid med særlig omtanke for miljøet.

Nogle ændringer er imidlertid lettere at gennemføre end andre. Nogle justeringer lader sig ganske enkelt lettere implementere. Dette skyldes, at produktionsprocessen er kompleks, og at de enkelte trin i processen hænger nøje sammen. Derfor er der behov for en mere intensiv undersøgelse og tilpasning af hvert niveau i produktionsprocessen, også selvom det ved første øjekast ikke ser sådan ud.

HVILKE BÆREDYGTIGE MÅL HAR VI NÅET INDTIL VIDERE?

 

VORES ENERGIPOLITIK

Bogproduktion er en meget energikrævende proces. Derfor lægger vi stor vægt på omhyggelig håndtering af de anvendte ressourcer, f.eks. vand, energi og luft, og vi arbejder kontinuerligt med at optimere produktionsprocessen.

Siden 2014 har vi arbejdet på at forbedre vores CO2-aftryk, det betyder, at vi forsøger at reducere mængden af ​​CO2, som vi producerer inden for et bestemt tidsrum. Derfor har vi introduceret en inspektion af vores energipolitik med årlige mål, der sigter mod at reducere energiforbruget og dermed også kuldioxidemissionen. Vores system til energistyring og et system til energikortlægning måler og overvåger energiforbruget. Vores energiteam evaluerer forbruget og er sammen med alle ansatte ansvarlig for planlægning og implementering af nye energibesparende tiltag. I 2019 blev det specifikke samlede energiforbrug (kWh pr. 1000 trykte sider) reduceret med 11 % sammenlignet med året før.

FSC-CERTIFICERDE BOGSIDER

I de seneste næsten 10 år har vi trykt alle vores bøger på FSC-MIX-certificeret papir. Dette betyder, at vi bruger papir, der består af mindst 70 % FSC-certificeret eller godkendt genbrugsmateriale, og at de øvrige 30 % opfylder kravene til Controlled Wood, der fastsættes af FSC Controlled Wood Standard.

De vigtigste krav til dette træ er, at det

  • ikke er høstet ulovligt
  • ikke er fra områder, hvor borgerrettighederne krænkes,
  • ikke er træ fra skove, som er truet
  • ikke er træ, der kommer fra naturlige skove, der omdannes til plantager eller til ikke-skovbrug
  • ikke er træ fra skove med genetisk modificerede træarter.

Hvis du vil lære mere om emnet, kan du finde mere information på engelsk her.

MASKINER OG ANLÆG

Hvis der skal købes nye maskiner eller systemer, prioriteres de anlæg med den mest effektive anvendelse af energi og råmaterialer. På denne måde kan vi spare ressourcer på lang sigt, og maskinerne har en længere levetid.

Men det er ikke kun i produktionen, at vi har fokus på bæredygtighed. I 2019 ændrede vi to væsentlige ting i vores forsendelsesstruktur:

GRÆS I STEDET FOR TRÆ

Hidtil blev emballage til forsendelse af bøger fremstillet af en blanding af træ og genbrugspapir. Det nye emballageprojekt startede i 2019 og blev implementeret samme år. Siden da har vi sendt bøgerne i kasser, som består af 30 % græs.

Vi bruger primært den nye emballage til små leverancer, hvor der ikke er behov for fyldmateriale. På den måde sparer vi ressourcer og producerer mindre affald.

Fordele ved vores græsemballage:

  • vedvarende råmateriale
  • lavere vand- og energiforbrug i produktionen
  • lavere CO2-emission
  • ingen brug af kemi og
  • besparelse af træressourcer

Der har været fremsat kritik af dette, hvis græsset tages fra områder, hvor det senere kommer til at mangle. Græsset til vores emballagemateriale kommer imidlertid fra områder i regionen, der ellers ligger brak, og ikke fra arealer til foderindustrien.

De større kasser, som vi f.eks. anvender til små oplag, bliver fyldt med recycling-papir til polstring af indersiden. Til fragten ud til mellemhandlere eller boghandlere anvender vi bogkasser af kunststof.

PLASTIK, ER DET IKKE SKADELIGT FOR MILJØET?

Naturligvis er andre materialer som f.eks. pap mere bæredygtige, idet de er biologisk nedbrydelige. Men de holder ikke specielt længe. Og ved produktionen af ​​plast produceres der ikke ret meget kuldioxid. Imidlertid er levetid og affaldshåndtering problematisk. Vi bruger vores bogkasser i mange år, og derfor skal de være så robuste som muligt. Hvis man tager højde for hele livscyklussen, når det kommer til langvarig genanvendelig emballage, er plastemballage, økologisk set, faktisk bedre end andre emballagematerialer.

SLUT MED TAPE AF KUNSTSTOF

Vidste du, at pakningstapen skal sorteres separat fra kassen, når du bortskaffer affald? Der er næppe nogen i en privat husstand, der sorterer disse to materialer hver for sig, selvom pappen er papir og tapen er plast. Men siden vores anden innovation er det ikke længere nødvendigt at gøre dette! Det gamle PVC- og PP-bånd blev erstattet med miljøvenlig pakningstape, der består af vedvarende materiale. Robust kraftpapir er belagt på den ene side med en plantebaseret lim, der kun klæber, når den kommer i kontakt med vand. Pakken er således sikkert forseglet og beskyttet mod åbning på vejen til dig. Båndet er også ufølsomt over for varme, kulde, støv, lys osv. Og kan derfor opbevares længere end den konventionelle plastik-tape.

Både pap og tape er organisk og derfor genanvendelig. Limen i tapen består af kartoffelstivelse (dextrin). Derfor kan begge dele smides væk i papirgenbrug.

En positiv sidegevinst er det reducerede forbrug som følge af den højere stabilitet. Tidligere skulle nogle kasser tapes flere gange. Materialeforbruget minimeres også af maskinen, der påsætter båndet. Med et enkelt tryk på en knap udmåler den en strimmel pakningstape i den angivne længde, uden at en medarbejder behøver at klippe et stykke af i hånden.

NOGET NYT I PIPELINE?

Ja! Vores energipolitik fokuserer på kontinuerligt at producere mere bæredygtigt. Hvert år udvikles og implementeres nye tiltag. Vores projekt med ny emballage er ikke afsluttet endnu, da emnet er så komplekst. Derudover er der nye temaer, som vi vil gå i gang med.

Hver gang der tages en ny beslutning, sikrer vi samtidig, at vores bøger fortsat er af højeste kvalitet, og at vi altid vælger det bedste alternativ set ud fra et bæredygtigt synspunkt.

ETIKETTER AF GRAS TIL PAKKER

Hidtil har vores emballagetape været forsynet med vores logo. Med vores nye miljøvenlige pakningstape er dette ikke muligt. Derfor indfører vi snart klistermærker lavet af græspapir! Og selvfølgelig vil vi også bruge papkasser lavet af græspapir til de større pakker.

PLASTIKINDSVEJSNING

Vi har arbejdet med temaet plastikbeskyttelsesfolie som transportbeskyttelse i nogen tid. Vores beskyttelsesfolie er en såkaldt monofilm. Dette betyder, at den består af en type plast, der let kan genanvendes. Affaldet fra trykningen kan genbruges. Til trods for det, spørger vi os selv, om der ikke findes bedre løsninger. Flere forlag arbejder allerede med andre alternativer, f.eks. forseglingsetiketter eller papirbanderoler.

Og vi arbejder allerede på en ny løsning. Inden vi tager en beslutning, ønsker vi at være helt sikre på, hvad der er absolut bedst ud fra et økologisk perspektiv. Der er mange muligheder og ikke én enkelt løsning. Fuldstændig afskaffelse af beskyttelsesfolien betyder f.eks., at maskinerne i produktionen må tilpasses.

Man må også sørge for, at bøgerne ikke bliver beskadiget under transporten. For at kunne udskifte beskyttelsesfolien med banderoler eller etiketter, skal produktionsprocessen ændres, nogle maskiner må sandsynligvis udskiftes samtidig med, at vi skal finde nye leverandører. Derudover er papiret tungere end den beskyttende folieplast. Brug af banderoler vil føre til højere vægt i transporten, hvilket igen fører til et højere brændstofforbrug. Dette er faktorer, vi er nødt til at tage højde for, og som også kræver megen planlægning.

Tidligere, da hardcover-bøger ikke blev indsvejset i plastfolie, producerede forlagene nogle ekstra smudsomslag, som de kunne sende til boghandlere, hvis bøgerne var blevet beskadiget under transporten. Denne tilgang var ikke fri for affald og omfattede en ekstra transportvej. Også her skal det bedste for miljøet afvejes: en større mængde genanvendelig plastfolie eller en mindre mængde smudsomslag af papir, der i sidste ende bliver til restaffald.

Vi tester i øjeblikket alternativer til den beskyttende folie, og vi overvejer, hvordan vi gør det muligt for vores forfattere og forlag selv at vælge, om de vil have beskyttelsesfolie på deres bøger eller ej.

TIL SLUT

Med vores energipolitik, FSC-papir og nye maskiner og systemer, vil vi gradvist nå vores mål om at fremstille bøger på den mest bæredygtige måde. Med vores nye emballage og det miljøvenlige tape er vi et skridt nærmere dette mål. Og vi planlægger yderligere forbedringer i fremtiden, såsom vores græsklistermærker eller alternativer til den beskyttende folie.

Hvis du vil lære mere om bogproduktion, kan du kigge bag kulisserne i denne artikel.

Skriv et svar

*Obligatorisk felt