Pligtaflevering og lektørudtalelse

Hvad er pligtaflevering og lektørudtalelse, og hvordan foregår det, når man selv udgiver sine bøger? Med BoD er det nemt og gratis.

19.10.2023 · Lisbeth Jensen Udgivelse

Måske har du hørt om ordene pligtaflevering og lektørudtalelse – det er nemlig noget, der hører til enhver udgivelse i Danmark. Men hvad er en pligtaflevering egentlig? Og hvad betyder lektørudtalelse? Det forklarer vi her i blogindlægget.

Hvad er en pligtaflevering?

I Danmark har der siden 1697 været afleveringspligt af trykte materialer. For trykte bøger omfatter afleveringspligten 2 eksemplarer til Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket i Århus. Desuden er der pligtaflevering til nationalbibliografisk registrering hos DBC (Dansk BiblioteksCenter), som tager sig af registrering og opbevaring af informationer til nationalbibliografien. På den måde sikres en bevaring af kulturarven i Danmark.

Hvem står for pligtafleveringen?

Ansvarlig for afleveringen er den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse. Hvis der er tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at det sker – enten ved at de selv sørger for afleveringen, eller ved at de kontrollerer, at deres tekniske leverandør gør det. Typisk er det bogtrykkeren, som sørger for pligtafleveringen.

Det betyder også, at når du udgiver med BoD som forlag – altså med ISBN fra BoD – så tager vi os af pligtafleveringen. Som forfatter behøver du derfor ikke at bekymre dig om at få bøgerne trykt og sendt de rigtige steder hen, når du udgiver med BoD. Du kan helt og holdent koncentrere dig om at skrive og tage dig af markedsføringen af dine bøger. Din titel eller dine titler indgår på den måde i den danske kulturarv og vil være tilgængelige som kildemateriale for eftertiden.

Hvad er en lektørudtalelse?

Samtidig med afleveringen af pligteksemplarerne sender BoD også et eksemplar til Dansk BiblioteksCenter med henblik på at få en lektørudtalelse. En lektørudtalelse er en anmeldelse af en bog skrevet af bibliotekarer til bibliotekerne. Det er en vejledning, som har til formål at understøtte kvaliteten af materialevalget i bibliotekerne. Der udarbejdes udelukkende lektørudtalelser på nye udgivelser.

En udtalelse fra en lektør kan få afgørende betydning for salget til bibliotekerne, og derfor sender vi et ekstra eksemplar til DBC af alle titler, der har et ISBN fra BoD.

Ca. 20 % af alle udgivne titler i Danmark får en lektørudtalelse.

Hvis din bog er heldig at få en lektørudtalelse, vil den blive sendt til BoD, og vi sender den direkte videre til dig. Det kan tage op til 3 måneder fra udgivelse af bogen, før en eventuel lektørudtale bliver lavet.

Vil du vide mere om pligtaflevering og lektørudtalelser?

Det Kgl. Bibliotek giver på deres hjemmeside flere informationer til pligtaflevering, herunder hvordan det foregår og hvem der er ansvarlig. Husk: når du udgiver med BoD som forlag, sørger vi for pligtafleveringen af din bog.

DBC har lavet en FAQ om lektørudtalelser, hvor du finder svar på nogle af de mest hyppigt stillede spørgsmål omkring lektørudtalelser.