Pligtaflevering og lektørudtalelse

Hvad er pligtaflevering og lektørudtalelse, og hvordan foregår det, når man selv udgiver sine bøger? Med BoD er det nemt og koster ikke ekstra. Læs…

18.08.2015 · Lisbeth Jensen Udgivelse · Viden om

I Danmark har der siden 1697 været afleveringspligt af trykte materialer. For trykte bøger omfatter afleveringspligten 2 eksemplarer til Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket i Århus.

Desuden er der pligtaflevering til nationalbibliografisk registrering hos DBC (Dansk BiblioteksCenter), som tager sig af registrering og opbevaring af informationer til nationalbibliografien. På den måde sikres en bevaring af kulturarven i Danmark.

Hvem står for afleveringen?

Ansvarlig for afleveringen er den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse. Hvis der er tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at det sker – enten ved at de selv sørger for afleveringen, eller ved at de kontrollerer, at deres tekniske leverandør gør det. Typisk er det bogtrykkeren, som sørger for pligtafleveringen.

BoD tager sig af pligtaflevering af alle titler, som udgives med et ISBN fra BoD.

Som forfatter behøver du ikke at bekymre dig om at få bøgerne trykt og sendt de rigtige steder hen, når du udgiver med BoD. Du kan helt og holdent koncentrere dig om at skrive og tage dig af markedsføringen af dine bøger. Din titel eller dine titler indgår på den måde i den danske kulturarv og vil være tilgængelige som kildemateriale for eftertiden.

Aflevering til lektørudtalelse:

Samtidig med afleveringen pligteksemplarerne sender BoD også et eksemplar til DanskbiblioteksCenter med henblik på at få en lektørudtalelse. En lektørudtalelse er en anmeldelse af en bog skrevet af bibliotekarer til bibliotekerne. Det er en vejledning, som har til formål at understøtte kvaliteten af materialevalget i bibliotekerne. Der udarbejdes udelukkende lektørudtalelser på nye udgivelser.

En udtalelse fra en lektør kan få afgørende betydning for salget til bibliotekerne, og derfor sender vi et ekstra eksemplar til DBC af alle titler, der har et ISBN fra BoD.

Ca. 20 % af alle udgivne titler i Danmark får en lektørudtalelse.

Hvis din bog er heldig at få en lektørudtalelse, vil den blive sendt til BoD, og vi sender den direkte videre til dig.