De første seks måneder på eReolen

Den 1. juli i 2017 var BoD færdig med at uploade ebøger til udlån på eReolen. Nu gør vi status efter det første halve år…

eReolen er en forening, hvis medlemmer består af folkebiblioteker i Danmark. eReolens formål er at drive og udvikle udlån af e-bøger og lydbøger i Danmark. Det var med stor glæde at BoD i foråret 2017 kunne meddele, at e-bøger udgivet hos BoD også kunne blive stillet til rådighed for eReolen.
Ligesom på de traditionelle biblioteker er det biblioteket selv, der beslutter, hvilke bøger de gerne vil låne ud. Forlaget, i dette tilfælde BoD, stiller en læseprøve til rådighed for eReolens materialeudvalg, der herefter tager stilling til, om de ønsker, at bogen skal være tilgængelig på de elektroniske hylder.
Hvis du som forfatter vælger, at din e-bog skal udlånes, så er første skridt i processen, at BoD genererer en læseprøve, der stilles til rådighed for eReolens materialeudvalg. Det næste skridt er, at eReolen skal beslutte sig for at låne bogen ud. Det sidste skridt i processen er naturligvis, at en låner skal vælge bogen. Den 19. december 2017 havde eReolen besluttet sig for at udlåne 169 forskellige titler, der er udgivet med BoD
I alt er der i perioden juli – december 2017 blevet lånt 155 forskellige titler ud fordelt på 1707 udlån. Det betyder at 91 % af de bøger, der er tilgængelige på eReolen, har været lånt ud mindst en gang i perioden fra juli til december 2017.

Det giver samtidig et gennemsnit på 11 udlån pr. titel. Den virkelige fordeling er dog lidt anderledes.

Som man kan se i lagkagediagrammet til højre, så er langt de fleste titler lånt ud mellem 1 – 10 gange. Herefter er flest bøger udlånt 11 – 20 gange men der er også titler der har mere end 40 udlån pr. titel.

Det er bogen: “Autismens små og store stjerner” af Mandi Erlandsen, der har haft flest udlån i perioden med mere end 80 udlån, mens Else Byskov har hele tre bøger i top ti. Else Byskovs tre bøger om vandring i Andalusien placerer sig henholdsvis som nr. 4 , nr. 9 og nr. 10. Tilsammen er de tre bøger udlånt i alt 132 gange.

Udlån på eReolen giver en mulighed for at udbrede kendskabet til bogen, få flere læsere og forlænge bogens levetid. Derfor kan udlån på eReolen være et godt redskab til at supplere andre markedsføringstiltag for bogen. Det første halve år på eReolen viser, at der er gode muligheder for, at bogen bliver lånt og set, når den er på eReolen.

Hvis du er interesseret i at låne din e-bog ud på eReolen så bedes du være opmærksom på, at du skal have valgt det i din kontrakt. Hvis du har en kontrakt fra før 2015, så har du ikke taget stilling til e-bogsudlån. Det betyder, at dine bøger ikke er tilgængelige for eReolen.

Hvis du ønsker, at udlån på eReolen skal være en mulighed, og du enten ikke har taget stilling, eller hvis du tidligere har sagt nej tak til udlån, så kan du skrive til info@bod.dk. Du kan læse mere om BoD på eReolen her, og du kan læse mere om e-bøger her.

Her kan du låne “Autismens små og store stjerner” på eReolen.
Her kan du låne “Fod på Andalusien” på eReolen.
Her kan du låne “Fod på Andalusien 2” på eReolen.
Her kan du låne “Fod på Andalusien 3” på eReolen.