En europæisk historie fra en dansk kirkegård

Der er nogle historier, som skal fortælles. Sognepræst Mette Magnusson fandt en af disse historier på kirkegården ved Svinø Kirke, og hun har fortalt historien…

Vil du fortælle os, hvordan ideen til dine bøger opstod

Mine bøger er jo sådan set er ens, den engelske udgave er faktisk blot en oversættelse af den danske med en lidt anderledes titel og layout.

Bøgerne er blevet til ud fra et behov for at fortælle min historie om Svinø Mindelund for allierede flyvere fra 2. Verdenskrig, dels fordi jeg har været præst ved Svinø Kirke i 28 år og igennem årene har mødt mange pårørende til de allierede flyvere, når de besøgte gravene.

Desuden holder vi årligt et af Danmarks største 4. maj-arrangementer bl.a. med deltagelse af Flyvevåbnet, og kun én gang i mine 28 år som præst her var jeg forhindret i at holde 4-maj-gudstjenesten, da jeg var syg.

Det var i 2014. Her lå jeg i min seng og tænkte på, at når jeg gik på pension om ikke så mange år, så var der jo ingen tilbage til at fortælle historien om Svinø Mindelund.

De nærmeste pårørende og de overlevende flyvere og de gamle på Svinø, der kunne huske 2. Verdenskrig og begravelsen af de 108 allierede flyvere jo efterhånden alle sammen var døde.

”Nogen burde skrive det ned”, tænkte jeg – og indså med det samme, at den ”nogen” måtte være mig. Jeg ansøgte derefter om studieorlov i 3 måneder, som jeg fik og afholdt i de sidste måneder af 2015.

MetteMagnusson360x360

Bogforum

Du kan møde Mette Magnusson lørdag d. 12 november kl. 16.00 på BoD’s stand på Bogforum.

Du kan læse hele BoD’s spændende program her.

I løbet af 2016 oversatte jeg til engelsk og fik hjælp til nogle specifikke og tekniske ting om flyvevåbnet samt fik et meget flot forord – både på dansk og engelsk – af chefen for Det Danske Flyvevåben (det kom dog først i foråret 2017). Derefter overvejede jeg, hvorledes jeg skulle udgive og bestemte mig for BOD.
Hvordan blev du selv opmærksom på de historiske kilder, som dine bøger bygger på?

Jeg har her i præstegården det, man kalder Svinø Mindelunds arkiver. Det består af en papkasse med bestemmelser fra krigens tid, breve fra pårørende, breve fra engelske og amerikanske myndigheder osv.

Dette sammenholdt med mine egne oplevelser og samtaler med besøgende fra mange forskellige lande (pårørende og interesserede), der har fortalt mig mange ting og oplevelser. Jeg skulle sådan set ikke ud og lede efter historisk kildemateriale.

Jeg skulle bare til bunds i den lidt uoverskuelige og rodede papkasse, der udgør Svinø Mindelunds arkiver – og så har jeg jo også brugt kirkebogen, hvor begravelserne blev opført, samt identificeringsrapporter fra engelske og amerikanske myndigheder.

Kan du nævne noget specielt eller særligt indenfor skriveprocessen, du ikke kommer til at glemme?

Jeg kommer ikke til at glemme læsningen af en fars beretning om sin søns liv og død. Sønnen omkom som pilot i et nedskudt fly i 1943 som 28-årig.

Desuden brevene. Håbet i et brev fra en hustru til en af de omkomne flyvere, om at hendes mand måske flakkede om i Europa et sted. Hun boede i Sydafrika (der var mange frivillige fra det gamle Rodhesia, der deltog i krigen)

Hun havde blot fået af vide, at hendes mand var meldt savnet, og så havde hun hørt, at nogle af hans flyverkolleger var begravet på Svinø Kirkegård og skrev efter krigen til sognepræsten i Svinø. Desværre var hendes mand én af de begravede, der blot ikke var blevet identificeret endnu.
Mockup_Svinø_Wargraves_blå

Svinø Commonwealth War Graves

Mette Magnussons danske udgave af bogen om de allierede piloter kan ses her.

Bogomslaget har stor betydning for en bog og kan være en af de væsentlige udfordringer for en uafhængig forfatter. Hvordan foregik din proces omkring valg af omslag?

Jeg besluttede mig ret hurtigt for, at forsiden skulle være et billede af Cross of Sacrifice – det gravmonument, der findes på alle britiske militærkirkegårde verden over.

Jeg besluttede samtidig at billedet skulle tages umiddelbart efter en 4.-maj – aften, hvor der bliver lagt kranse af ambassaderepræsentanter, Flyvevåbnet og forskellige soldaterforeninger – og netop er et motiv, som vil sige mange mennesker noget – mennesker som har deltaget i et af vore 4. maj- arrangementer.

Jeg har benyttet mig af omslagsberegneren på BOD´s hjemmeside og valgte til min danske bog Comfort-konceptet, hvor jeg fik et eksemplar til gennemsyn, idet jeg netop var lidt spændt på omslaget, om jeg havde fået placeret billedet på midten osv.

Men jeg blev glædeligt overrasket over resultatet, da jeg fik tilsendt prøveeksemplaret til gennemsyn. Jeg synes, det var blevet en flot bog helt igennem. Derfor valgte jeg at udgive den engelske bog i Classic-konceptet, og den blev også fin.

Hvor lang tid gik der fra idéen til den/de færdige bog blev udgivet?

Som tidligere fortalt fik jeg ideen d. 4. maj 2014, og den danske bog udkom d. 31. maj 2017 – så der er faktisk gået 3 år.

Hvad er du mest stolt af ved dine bøger?

Jeg er faktisk stolt af dem – mest af den danske bog, hvor jeg valgte fotobrillant papir, hvilket gør det til en ”lækker” bog at sidde med i hænderne.

Men jeg er da også stolt af, at det er lykkedes mig at skrive noget, som andre også gider læse. Selv om emnet er så smalt, så jeg ved, at det jo nok ikke bliver nogen bestseller, så er der dog folk, der er interesseret i at købe den.

Markedsføring er endnu en af de udfordringer som en uafhængig forfatter skal arbejde med. Hvordan har du planlagt markedsføringen af dine bøger?

Jeg har oprettet en side på jimdo for både den danske og den engelske udgave. Derudover har jeg lavet nogle små kort, der gør opmærksom på både den danske og engelske bog. Kortene ligger i Svinø kirke, hvor der kommer mange besøgene.

Desuden har jeg fortalt om både den danske og engelske bog på LinkedIn, ligesom jeg bed hovedet af al skam og sendte en mail rundt til forskellige aviser og fortalte om bogen.

Henvendelserne til aviserne medførte et besøg af en journalist og en artikel i Sjællandske. De andre aviser har ikke reageret. Men jeg kunne godt gøre mere ud af markedsføringen.

Mockup_Svinø_Wargraves_Rød

Burried in Denmark

Den engelske udgave af Mette Magnussons bog kan ses her.

Hvilke tips eller råd om udgivelse og markedsføring ville du give andre forfattere?

Ja, en mail rundt til aviserne kan måske give noget – men det er jo op til de respektive journalister og redaktører, om de finder bogen værd at anmelde eller skrive om. Og så kunne man måske godt begive sig mere ud i online markedsføring, end jeg har gjort.

Har du planer om at skrive flere bøger?

Jeg synes, det kunne være sjovt at skrive flere bøger, og jeg synes, det har fungeret så fint med at udgive på BOD – men jeg har ingen specifikke planer om flere bøger lige nu.

Skriv et svar

*Obligatorisk felt